اخبار

مقره های هیبریدی در خطوط توزیع: مطالعه مزیت ها و تجربیات کاربرد آنها ( بخش اول )

مقره های هیبریدی در خطوط توزیع: مطالعه مزیت ها و تجربیات کاربرد آنها ( بخش اول )

6 ارديبهشت 1399

لزوم اجتناب از ایجاد خاموشی های گسترده و قطع کردن های متعدد شبکه برق به منظور انجام انواع عملیات نگهداری، تعمیرات و شستشو، به ویژه در مناطق صنعتی، مناطق صحرایی و نواحی ساحلی، موجب شده است تا صنعت برق همواره پیگیر معرفی نسل های جدید مقره ها به بازار باشد.ادامه مقاله