اخبار

مقابله با خرابی مقره های سیلیکونی در مناطق بحرانی

مقابله با خرابی مقره های سیلیکونی در مناطق بحرانی

26 فروردين 1399

بعد از گذشت ۴۰ سال از به‌کارگیری مقره‌های سیلیکونی، هنوز باید روی بهبود فرمولاسیون سیلیکون برای مقره‌های سیلیکونی که قرار است در مناطق بحرانی و دارای شرایط خاص نصب گردند، کار شود؛ ادامه مقاله